Waarom Mirato

Wij maken uw IT wendbaar en rendabel, vanuit een unieke combinatie van bedrijfskunde, technologie en management.

Waarom samenwerking LANconsult en Mirato?

Overgaan van traditionele IT op cloud-oplossingen, het samenvoegen van IT-omgevingen bij een fusie of het inspelen op marktontwikkelingen die om nieuwe, flexibele IT-oplossingen vragen. Bij LANconsult bouwen we dagelijks aan een efficiënte, lean organisatie voor onze klanten. Dat doen we vanuit een sterke multidisciplinaire aanpak en duidelijke kernwaarden.

Waar nodig zoeken de samenwerking op met onze partners binnen Mirato Group zodat we altijd beschikken over de actuele kennis en kunde om uw vraagstuk efficiënt op te pakken. Daarbij blijft LANconsult altijd zelf de regie houden.

Cybersecurity en privacy blijft actueel. Of u nu IT in eigen beheer uitvoert of geheel of gedeeltelijk hebt uitbesteed, de verantwoordelijkheid over security en privacy blijft. Het Mirato netwerk heeft de kennis en de ervaring om u te helpen met het in kaart brengen van de context, het inschatten van het risico en het uitvoeren van de beheersmaatregelen.

Wat we voor uw organisatie kunnen betekenen

LANconsult lost voor haar klanten bedrijfskundige, IT en security problemen op in de breedste zin van het woord. De kracht van LANconsult schuilt in onze kennisdomeinen van  informatiebeveiliging, IT- beheer, Informatiemanagement,  programma- en projectmanagement, sourcing en solutions. Door deze expertise in te zetten bij elk vraagstuk, ontstaat er een unieke aanpak voor het vormgeven van oplossingen die uw bedrijfsstrategie ondersteunen én die uw organisatie zo wendbaar mogelijk houden. Waar nodig vertalen wij deze strategische IT-keuzes naar projecten en/of een programma. Om onze kwaliteit te kunnen waarborgen, implementeren we deze keuzes met een heldere resultaatverantwoordelijkheid.

© Copyright 2018 - LANconsult