Advies

Klantcases Architectuur

Cloud-architectuur verwijst naar het ontwerpen van systemen met servers, opslag, netwerken voor flexibele, schaalbare oplossingen via IaaS, PaaS, SaaS. Publieke, private, hybride clouds bieden diversiteit, toegang, veiligheid en efficiëntie.

'Cloud-architectuur leveren als bouwsteen voor bedrijfsprocessen'

Klant:
Deze klant is marktleider op het gebied van chiptechnologie. Deze hightech branche kenmerkt zich dan ook door continue IT-innovatie. De inzet van cloud-technologieën en cloud-platformen is hier inmiddels een vast onderdeel geworden. Door het leveren van cloud-architectuurexpertise helpen wij deze klant bij het doorontwikkelen van de eigen IT-omgeving. En dit gebeurt binnen de eisen die de business heeft gesteld aan de flexibiltieit, time-to-market en informatiebeveiliging.

De uitdaging:
Voor een aantal interne projecten om de IT-ontwikkelomgeving verder te optimaliseren, was deze klant op zoek naar capaciteit op het gebied van cloud-architectuur. Met een focus op informatiebeveiliging als belangrijk onderdeel.

Onze aanpak:
Het ontwikkelen van een eigen netwerk binnen de organisatie van de opdrachtgever is een randvoorwaarde om als cloud-architect de juiste toegevoegde waarde te kunnen leveren. Alleen zo krijg je de optimale afstemming tussen de diverse (soms tegenstrijdige) belangen vanuit stakeholders scherp en kun je deze verschillen managen.

Een volgende keer:
Als architect word je binnen de klantorganisatie al snel betrokken bij allerhande projecten en initiatieven. Belangrijk is om continue afstemming te houden met de klant over de zaken die moeten worden opgepakt. Strak sturen voorkomt disusssies en ergernissen achteraf.

Resultaat voor de klant:
Vanuit diverse projecten zijn de benodigde cloud-architectuuroplossingen opgeleverd en gerealiseerd. Hiermee kan de business verder met het gebruik van deze omgevingen om de eindklanten te helpen.