Wat we doen

Onze expertise

Vanuit Informatiebeveiliging en Informatiemanagement zorgt LANconsult ervoor dat uw organisatie snel kan inspelen op veranderingen. De expertise binnen LANconsult zorgt voor een unieke set diensten die uw organisatie ondersteunt bij het succesvol implementeren, operationaliseren en borgen van uw IT-strategie. IT die bijdraagt aan het flexibel kunnen realiseren van uw bedrijfsdoelstellingen.

Individuele maatwerkbenadering

In deze tijd waarin steeds meer bedrijven de harde kant van IT hebben of gaan uitbesteden lijkt het alsof de afstand tussen IT en organisatie steeds groter wordt. “We hebben alles in de Cloud staan” is een uitspraak van iemand die zich ontzorgd voelt, maar het maakt die afstand direct duidelijk. Ook als een organisatie alle IT heeft uitbesteed, blijft de organisatie eigenaar van de informatie en van de daarbij horende risico’s. En niet alleen eigenaar, maar ook verantwoordelijke. De stakeholders van Informatie Management (IM) en Informatie Beveiliging (IB) maken onderdeel uit van uw organisatie. Veel bedrijven worstelen met het vaststellen en prioriteren van de aanpak van IB en IM vraagstukken. Niets doen is echter geen oplossing en vergroot het risico om geen invulling te geven aan de eisen vanuit de business of om bijvoorbeeld slachtoffer te worden van cybercriminelen.

IM en IB kennen geen “one size fits all” oplossing of aanpak. Ieder bedrijf heeft een unieke samenstelling nodig van maatregelen en organisatie, passend bij het bedrijfsprofiel, risicobereidheid en de bedrijfsdoelstellingen.

Bij onze klanten zien we veel vragen regelmatig terugkomen:

  • Is de strategie en het IT-beleid van mijn organisatie afgestemd op de strategie en het beleid van de organisatie?
  • Heeft mijn organisatie IT voldoende afgestemd op de bedrijfsprocessen?
  • Ervaart mijn organisatie Informatiemanagement/informatiebeveiliging als ingewikkeld?
  • Lost ontkennen van het risico van bijvoorbeeld dataverlies of imagoschade het probleem op?
  • Beschikt mijn organisatie over voldoende specialistische kennis om invulling te geven aan haar verantwoordelijkheden intern en extern?
  • Is niets doen een optie?

Roadmap to succes

LANconsult helpt bedrijven bij het analyseren, definiëren en uitvoeren van IB en IM vraagstukken om het gewenste en noodzakelijke niveau van IB en IM te bereiken. Dit doen wij door te helpen met het stellen van de juiste vragen. Vanuit onze ervaring en kennis wordt met een planmatige aanpak een roadmap met concrete doelstellingen en verwachtingen opgesteld. Waar nodig kunnen we vervolgens  op elk gewenst moment de juiste expertise en capaciteit aan uw vraag  koppelen.

 

Door samen met u de roadmap op te stellen zorgen wij ervoor dat u weet wanneer wat moet gebeuren, welke expertise u daarbij nodig heeft en wanneer. De roadmap maakt het voor u als klant overzichtelijk en planbaar. Niet alles kan worden uitbesteed.  Natuurlijk kan het zijn dat u een concrete vraag heeft zoals het uitvoeren van een pentest of een interne audit op ISO 27001. Of het nu gaat om een complete roadmap of een enkele losse inzet, LANconsult doet niet aan ‘open eind’ inzet. Het uitvoeren van taken is wat ons betreft slechts een instrument om afgesproken doelstellingen te halen. Opdrachten hebben een duidelijke omschrijving met een kop en een staart, geformaliseerd in een plan van aanpak. LANconsult zorgt voor actieve begeleiding van klant en specialist waarmee kwaliteit en continuïteit worden geborgd.

Heeft u vragen over IM en/of IB? Zoekt u voor een specifieke taak een specialist? Neem dan contact met ons op.

Onze diensten

Advies

Architectuur

Ontwerpen van flexibele, schaalbare cloudsystemen voor diverse behoeften en efficiëntie.

Lees meer

BIA

BIA evalueert verstoringen, prioriteert risico's en ondersteunt ISMS-strategieën.

Lees meer

Strategie en beleid

Informatie-beveiligings strategie beschermt gegevens, vormt basis voor ISMS.

Lees meer

Pentest en Audit

Penetratietesten identificeren zwaktes, audits beoordelen beveiliging en naleving.

Lees meer

BCM/DR Scan

BCM/DR-plan waarborgt IT-continuïteit en herstel na noodsituaties.

Lees meer

Realisatie

Change Management

Change Management coördineert IT-veranderingen binnen organisaties.

Lees meer

FG

Expertise leveren in AVG: adviseren, implementeren en handhaven van privacybeleid.

Lees meer

Projectmanagement

Coördineren, plannen en sturen van projecten naar succesvolle voltooiing.

Lees meer

Procesmanagement

IT-procesmanagement coördineert, optimaliseert en bewaakt bedrijfsprocessen voor efficiëntie.

Lees meer

CISO

CISO leidt en waarborgt cybersecurity en informatieveiligheid binnen organisaties.

Lees meer