Diensten

Wat wij bieden

Bij LANconsult is gespecialiseerd in het leveren van diensten op het gebied van informatiebeveiliging en informatiemanagement. Onze geïntegreerde aanpak zorgt voor naadloze bedrijfsvoering, verhoogde beveiliging, naleving van regelgeving en robuuste noodplanning. Werk met ons samen om efficiëntie, veerkracht en succes in jouw ondernemingen te stimuleren.

Advies

Architectuur

Cloud-architectuur verwijst naar het ontwerp en de structuur van systemen die gebruikmaken van cloudcomputingbronnen. Het omvat de opstelling van componenten zoals servers, opslag, netwerken en software om schaalbare, flexibele en betrouwbare oplossingen te creëren. Cloudarchitecturen kunnen worden onderverdeeld in verschillende modellen zoals publieke, private en hybride clouds, elk met verschillende voordelen op het gebied van toegankelijkheid, beveiliging en aanpasbaarheid. Deze architecturen maken gebruik van diensten zoals Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS) en Software as a Service (SaaS) om diverse computerbehoeften te vervullen, terwijl de prestaties en kostenefficiëntie worden geoptimaliseerd.

Advies

Business Impact Analyse

Een Business Impact Analyse (BIA) evalueert de mogelijke gevolgen van verstoringen op de bedrijfsvoering. Het identificeert kritieke functies, afhankelijkheden en hun financiële, operationele en reputatiegerelateerde impact. BIA beoordeelt de tolerantie voor downtime en helpt bij het prioriteren van herstelstrategieën en het toewijzen van middelen tijdens crisissituaties. Door risico’s en afhankelijkheden te analyseren, stelt BIA organisaties in staat veerkracht te versterken, effectieve herstelplannen te ontwikkelen en continuïteit te waarborgen, waardoor potentiële verstoringen worden geminimaliseerd en de nadelige effecten op de bedrijfsprestaties worden verminderd

Advies

Pentest en Audit

Meten is weten. Deze wijsheid geldt zeker op het gebied van informatiebeveiliging. Wij zorgen ervoor dat u zowel technische risico’s (middels penetratietesten) als meer procesmatige zaken (middels audits) inzichtelijk krijgt. Penetratietesten (pentests) zijn cruciaal voor het onafhankelijk beoordelen van de informatiebeveiliging in IT-omgevingen. Deze tests simuleren aanvallen om zwakke plekken te identificeren en kwetsbaarheden in systemen, netwerken of applicaties op te sporen. IT-audits zijn onderzoeken naar IT-systemen om veiligheid, efficiëntie en naleving van interne en externe regelgeving te waarborgen en verbeteringen voor te stellen.

Advies

Strategie en Beleid

Strategie en beleid met betrekking tot het bereiken van optimale informatiebeveiliging omvat het ontwikkelen van een effectief Information Security Management System (ISMS). Dit proces omvat het definiëren van heldere richtlijnen, procedures en doelstellingen die gericht zijn op het beschermen van informatiebronnen. Vanuit een goed werkend ISMS worden risico’s geïdentificeerd, beoordeeld en aangepakt. Dit resulteert in continue verbeteringen en aanpassingen, waarbij een cultuur van bewustzijn en naleving wordt bevorderd om uiteindelijk een bijna perfect niveau van informatiebeveiliging te bereiken.

Advies

BCM/DR Scan

Een Business Continuity Management/Disaster Recovery scan, in het kort BCM/DR scan, evalueert bedrijfscontinuïteits- en rampenherstelplannen voor een IT-omgeving. Deze scan identificeert kwetsbaarheden, analyseert risico’s en ontwikkelt een uitwijkplan voor de IT-infrastructuur. Door deze scan worden cruciale aspecten zoals gegevensherstel, systeemuitval en hersteltijd geëvalueerd en gepland. Het levert een gedetailleerd plan op voor het snel herstellen van systemen na een storing of ramp, waardoor de bedrijfscontinuïteit wordt gewaarborgd. Deze aanpak minimaliseert de impact van storingen, verzekert gegevensintegriteit en optimaliseert de veerkracht van de IT-infrastructuur, wat essentieel is voor een soepele voortgang van de bedrijfsactiviteiten.

Realisatie

Change Management

IT Change Management omvat het proces van geplande veranderingen binnen IT-infrastructuur, -systemen of -processen. Het zorgt voor gestructureerde planning, evaluatie, implementatie en controle van wijzigingen om risico’s te minimaliseren en efficiënte, gecontroleerde veranderingen te waarborgen. Het omvat het identificeren van behoeften, impactbeoordeling, risicoanalyse, communicatie en training. Het doel is om storingen te verminderen, de kwaliteit van diensten te verbeteren en de bedrijfscontinuïteit te waarborgen. Het proces volgt strikte procedures en richtlijnen, inclusief goedkeuringen en documentatie, om wijzigingen in IT-omgevingen veilig en effectief te implementeren, terwijl de operationele stabiliteit wordt gehandhaafd.

Realisatie

FG

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) biedt diepgaande expertise op het gebied van gegevensbescherming volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De FG fungeert als interne expert, adviseert over gegevensverwerking, evalueert risico’s en waarborgt naleving van de AVG. Hij kan dienen als liaison tussen de organisatie en toezichthoudende instanties, coördineren audits en zijn verantwoordelijk voor het bewustzijn en de training van medewerkers. De deskundigheid van de FG omvat het beheren van privacykwesties, het waarborgen van naleving van regelgeving en het bevorderen van een cultuur van gegevensbescherming binnen de organisatie om de privacy van gegevens te waarborgen.

Realisatie

Procesmanagement

IT-procesmanagement richt zich op het plannen, ontwerpen, implementeren en bewaken van IT-processen binnen een organisatie. Het omvat het identificeren van doelstellingen, vaststellen van workflows, het definiëren van verantwoordelijkheden en het continue verbeteren van processen. Dit om efficiëntie te verhogen, kosten te beheersen en kwaliteit te waarborgen in IT-dienstverlening. Het betreft ook het vastleggen van standaarden, metingen en evaluaties om consistentie en naleving van procedures te verzekeren. IT-procesmanagement stimuleert een gestroomlijnde aanpak, waarbij optimalisatie en aanpassingen plaatsvinden om te voldoen aan veranderende behoeften en om de IT-operaties te verbeteren.

Realisatie

CISO

De Chief Information Security Officer (CISO) is verantwoordelijk voor het beheren en waarborgen van de informatieveiligheid van een organisatie. De CISO ontwikkelt en implementeert beleid, strategieën en maatregelen om IT-systemen te beschermen tegen interne en externe bedreigingen. Ze coördineren risicobeoordelingen, incidentrespons en naleving van regelgeving, en leiden het cybersecurity-team. De rol omvat het adviseren van het management over veiligheidskwesties, het waarborgen van bewustwordingstraining voor medewerkers en het handhaven van operationele veiligheidsnormen. De CISO staat centraal in het waarborgen van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van gevoelige informatie binnen de organisatie.

Realisatie

Projectmanagement

Het bewaken van de middelen, tijd, scope en doelen van een project. Het vereist effectieve communicatie, risicobeheer en teamcoördinatie om projecten op tijd, binnen het budget en volgens specificaties af te ronden. Het omvat fasen zoals initiatie, planning, uitvoering, monitoring en controle, en afronding. Projectmanagers zijn verantwoordelijk voor het leiden van teams, het identificeren en oplossen van problemen, het beheren van veranderingen en het waarborgen van de kwaliteit en succesvolle oplevering van projecten, waarbij ze nauw samenwerken met belanghebbenden en teamleden.