Realisatie

Functionaris Gegevensbescherming (FG)

Het leveren van expertise in gegevensbescherming (AVG) omvat adviseren, implementeren en handhaven van beleid en technologieën voor naleving van privacywetgeving en gegevensbescherming.

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) is een essentiële rol binnen organisaties, belast met het toezicht houden op de naleving van gegevensbeschermingswetten, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in Europa. De verantwoordelijkheden van de FG omvatten het adviseren over, bewaken en handhaven van de gegevensbeschermingspraktijken van de organisatie.

De FG fungeert als de schakel tussen de organisatie, de betrokkenen van de gegevens (zoals klanten, werknemers) en de toezichthoudende autoriteiten. Hij biedt deskundig advies aan het management over de interpretatie van gegevensbeschermingswetten, implementatie van beleid en procedures, en de uitvoering van gegevensbeschermingseffectbeoordelingen.

Een belangrijk aspect van de rol van de FG is het monitoren van naleving, het uitvoeren van audits en het afhandelen van gegevensgerelateerde verzoeken van betrokkenen. Hij fungeert als contactpunt voor toezichthoudende autoriteiten en is verantwoordelijk voor het melden van gegevenslekken, indien nodig.

Daarnaast bevordert de FG bewustwording binnen de organisatie door trainingen te verzorgen en werknemers te informeren over gegevensbescherming en privacykwesties. De FG speelt een sleutelrol bij het waarborgen van de privacy van individuen en het creëren van een cultuur van gegevensbescherming binnen de organisatie. Zijn onafhankelijkheid en expertise zijn van onschatbare waarde om te zorgen voor een ethische en wettelijke omgang met gegevens.