Advies

Klantcases BCM/DR Scan

Een BCM/DR-plan (Business Continuity Management/Disaster Recovery) voor IT-omgevingen richt zich op het plannen voor continuïteit en herstel van IT-systemen na noodsituaties voor bedrijfscontinuïteit.

'Leveren BCM/DR-plan voor uitwijk IT-omgeving'

Klant:
Deze klant vervult een kritieke rol in de informatiestromen tussen overheidsinstanties, zowel nationaal als internationaal. Vanuit deze rol is aantoonbare beschikbaarheid – ook bij calamiteiten – een harde eis.

De uitdaging:
De klant had de eigen IT-omgeving vanuit de architectuur keurig verdeeld over meerdere datacenters. Binnen deze datacenters hadden zij ook voorzieningen opgenomen om de beschikbaarheid te kunnen garanderen. Maar om de werking van deze architectuur ook bij calamiteiten te kunnen garanderen, wilde de klant de processen en activiteiten aantoonbaar uitwerken vanuit een BCM/DR (Business Continuity Management/Disaster Recovery), met concrete runbooks.

Onze aanpak:
Uitwijk van IT-omgevingen kenmerkt zich door veel afhankelijkheden, die als geheel samen moeten komen. Alleen met een duidelijke organisatie, goede voorbereiding, uitwerking van details en natuurlijk testen lukt het om een succesvolle uitwijk te realiseren.

Een volgende keer:
Technische teams leggen vaak de focus op infrastructuur en techniek. En soms wordt de besluitvorming, beschikbaarheid van mensen en randvoorwaarden, en de processen tijdens een uitwijk onvoldoende uitgewerkt. Wij zijn ervan overtuigd dat juist het totaal van deze zaken de mate van succes tijdens een uitwijk bepaalt.

Resultaat voor de klant:
Een duidelijk BCM/DR-plan met technische runbooks, die als basis voor verdere tests kunnen dienen. Bij calamiteiten is hiermee een duidelijk stappenplan beschikbaar dat steun en structuur biedt. Daarmee heeft de klant een belangrijk hulpmiddel in handen om zijn informatiestromen te allen tijde beschikbaar te houden.