Advies

Klantcases BIA

Business Impact Analysie (BIA) evalueert effecten van verstoringen op bedrijfsactiviteiten, identificeert prioriteiten voor risico's en ondersteunt strategieën voor Information Security Management Systems (ISMS).

'Bedrijfs Impact Analyse uitvoeren voor een Nederlandse provinciale overheidsinstantie'

Klant:

Een grote Nederlandse provinciale overheidsinstantie die verantwoordelijk is voor diverse publieke diensten en infrastructurele projecten, met een team van meer dan 5.000 ambtenaren en medewerkers.

De Uitdaging:
De provincie stond voor de uitdaging om de veerkracht en continuïteit van haar vitale diensten te waarborgen. Echter, er ontbrak een gestructureerde aanpak voor het uitvoeren van Business Impact Analyses (BIA) voor hun kritieke operationele processen. Het gebrek aan deze analyses verhoogde het risico op verstoringen door diverse factoren zoals calamiteiten, infrastructurele storingen en veranderingen in regelgeving.

Onze aanpak:
LANconsult werd ingeschakeld om expertise te bieden op het gebied van BIA. Samen met de provincie hebben we de cruciale operationele processen geïdentificeerd en de mogelijke impact van verstoringen geanalyseerd. We werkten aan het ontwikkelen van herstelstrategieën en implementeerden een kader om de continuïteit van diensten te waarborgen. De focus lag op het minimaliseren van downtime en het waarborgen van een veerkrachtige operationele structuur.

Een volgende keer:
Het is van vitaal belang dat het provinciale bestuur actief betrokken is bij het begrijpen en ondersteunen van BIA-processen. Hun betrokkenheid is cruciaal voor een effectieve implementatie van herstelmaatregelen en het waarborgen van operationele veerkracht.

Resultaat voor de klant:
Door het uitvoeren van BIA heeft de provincie een duidelijk inzicht verkregen in haar kritieke processen en potentiële risico’s. Hierdoor beschikt zij nu over een robuust plan voor herstel na verstoringen, wat heeft geleid tot een verbeterde weerbaarheid tegen operationele verstoringen en een vermindering van de mogelijke impact van onvoorziene gebeurtenissen.