Realisatie

Klantcases Changemanagement

IT Change Management coördineert geplande veranderingen binnen IT-systemen, minimaliseert risico's en waarborgt een gecontroleerde en efficiënte implementatie van wijzigingen.

'Implementatie van IT SSC Change Management Proces"

Klant:
Een middelgrote IT-dienstverlener, gericht op financiële instellingen in Nederland en internationale klanten. Zij verzorgen hosting, systeem- en applicatiebeheer voor verschillende verzekeringsmaatschappijen.

De Uitdaging:
Elke klant had een afzonderlijk wijzigingsproces voor IT-systemen. Dit leidde tot inconsistente implementaties en vertraagde servicetijden bij systeemupdates en -wijzigingen. Het doel was om een uniform veranderingstraject te implementeren om efficiëntie te verbeteren en de kwaliteit van dienstverlening te verhogen.

De praktische implementatie van dit uniforme proces was complex, zowel technisch als in klantrelaties. Het vereiste een herziening van interne processen en een strategie om klanten te betrekken bij deze verandering.

Onze Aanpak:
In samenwerking met de klant hebben we een uniform change management proces ontworpen. Dit proces omvatte het stroomlijnen van wijzigingsaanvragen, een uniforme OTAP-straat voor alle klanten, en een gestandaardiseerde aanpak voor releases en implementaties. Het betrof ook een herziening van klantcommunicatie om hen te betrekken bij de nieuwe procesaanpak.

Voor een succesvolle implementatie was de betrokkenheid van de klant essentieel. Het proces werd opgesteld op basis van gezamenlijke expertise, waarbij de klant en dienstverlener gezamenlijk bepaalden welke veranderingen generiek konden worden toegepast.

Een volgende keer:
Transparante communicatie over de verantwoordelijkheden van het uniforme veranderingsproces is van cruciaal belang. Het is essentieel om een gedeelde overeenkomst te hebben waarin de verantwoordelijkheden van zowel de dienstverlener als de klant worden vastgelegd.

Resultaat voor de klant:
Het uniforme change management proces heeft de efficiëntie verhoogd en de servicetijden verbeterd. Dit heeft geresulteerd in een verlaging van operationele kosten en een verbeterde dienstverlening. Nieuwe wijzigingen worden sneller en consistenter doorgevoerd, waardoor de klant zijn servicenormen heeft gehaald en de verwachtingen heeft overtroffen.